Læs på engelsk

Introduktion til Skalp Akupunktur

Skalp Akupunktur (SA) akupunktur stammer fra meridianteorierne og den moderne anatomi og fysiologi i hjernen. WHO-forslaget blev offentliggjort i 1991 (links). Effektiviteten er blevet valideret af titusinder af akupunkturudøvere, forskere og patienter. SA har en bred indikation: hjerneafledte eller neurologiske sygdomme (lammelse, hemiplegi, afasi, tinnitus, Parkinsons sygdom, Huntington sygdom, demens osv.), Hovedpine, øjensygdomme, øre-næse-hals sygdomme, smerter , psykologiske og psykiatriske sygdomme og andre sygdomme. SA består af 14 linjer såvel som de underliggende funktionelle zoner i hjernen. Den foreslog følgende nomenklatur ved hjælp af den alfabetiske kode MS (afledt af “mikrosystem” og “skalpenspunkt”).

14 Skalp Akupunktur Punkter

English name and locationPinyin nameHan character nameAlphanumeric
code
middle line of forehead 1 cun from GV24 straight down along the meridianézhongxiàn额中线MS1
lateral line 1 of forehead 1 cun from BL3 straight down along the meridianépángxiàn I额旁线 IMS2
lateral line 2 of forehead 1 cun from GB15 straight down along the meridianépángxiàn II 额旁线 II MS3
lateral line 3 of forehead 1 cun from the point 0.75 cun medial to ST8 straight downépángxiàn III 额旁线 III MS4
middle line of vertex from GV20 to GV21 along the midline of headdingzhongxiàn顶中线MS5
anterior oblique line of vertex-temporal from qiánshéncong  (one of the four acupuncture points collectively designated as Ex-HN1, 1 cun anterior to GV20) obliquely to GB6dingniè qiánxiéxiàn顶颞前斜线MS6
posterior oblique line of vertex-temporal from GV20 obliquely to GB7dingniè hòuxiéxiàn顶颞后斜线 MS7
lateral line 1 of vertex 1.5 cun lateral to middle line of vertex, 1.5 cun from BL6 backward along the meridiandingpángxiàn I顶旁线IMS8
lateral line 2 of vertex 2.25 cun lateral to middle line of vertex, 1.5 cun from GB17 backward along the meridiandingpángxiàn II 顶旁线IIMS9
anterior temporal line from GB4 to GB6nièqiánxiàn颞前线MS10
posterior temporal line from GB8 to GB7nièhòuxiàn颞后线MS11
upper-middle line of occiput from GV18 to GV17zhenshàng zhèngzhongxiàn枕上正中线MS12
upper-lateral line of occiput 0.5 cun lateral and parallel to upper-middle line of occiputzhenshàng pángxiàn枕上旁线MS13
lower-lateral line of occiput 2 cun from BL9 straight downzhenxià pángxiàn枕下旁线 MS14
Skalp Akupunktur 14 Linjer
85 / 100